Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej

Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani naszą stroną. Mamy nadzieję, że w polskojęzycznej wersji znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje.

Poradnictwo migracyjne:

Nasze poradnie migracyjne oferują Państwu indywidualną i obszerną pomoc. Pomagamy Państwu w integracji językowej, zawodowej i społecznej. Porady są bezpłatne i podlegają zasadzie tejemnicy zawodowej. Pomoc jest niezależna od wyznania religijnego oraz przynależności narodowej.

W celu umówienia się na poradę prosimy o kontakt telefoniczny w  poniedziałek w godzinach 08.00 – 09.30 i we czwartek w godzinach 13.00 – 14.30 pod numerem telefonu 0511 36 87162. Termin porady mogą też Państwo ustalić w tych godzinach osobiście przy ulicy Burgstraße 8-10.

Wydawanie odzieży

Jeśli chcą Państwo skorzystać z punktu wydawania odzieży, prosimy przyjść w poniedziałek, czwartek lub piątek w godzinach 08.00 – 10.00 na ulicę Burgstraße10 w Hanowerze. Otrzymają tam Państwo numerek, ponieważ możemy obsłużyć jedynie ograniczoną ilość osób.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o wysłanie wiadomości na adres pro.migration(at)dw-h.de. Jeśli to możliwe, prosimy o wiadomość w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Opracowanie wiadomości w innych językach wymaga dłuższego czasu.

Chętnie udzielimy Państwu pomocy.

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje o Diakonisches Werk (praca diakonijna – w kościele protestanckim odpowiednik katolickiego Caritas).

Diakonisches Werk jest instytucją dobroczynną kościoła ewangelicko – luterańskiego.

Diakonia towarzyszy, udziela porad, pociesza i wzmacnia, wspiera i udziela pomocy w postaci ofert i projektów prowadzących do samodzielności.

Szacunek wobec godności ludzkiej i udział w życiu wspólnoty są celami działań Diakonii.

Zadania i cele Diakonii w Hanowerze:

  • Dzieci, młodzież i młodzi dorośli: integracja zamiast wykluczania, perspektywa zawodowa zamiast bycia na uboczu społecznym, inwestowanie w ludzi zamiast pozostawienia ich ubóstwu, osamotnieniu i rezygnacji.
  • Kobiety i dziewczęta: Diakonia zachęca i towarzyszy kobietom i dziewczętom dyskryminowanym społecznie i cierpiącym psychicznie do ubiegania się o ich prawa i do rozwijania zainteresowań oraz do rozwoju perspektyw zgodnie z zasadą równouprawnienia.
  • Osoby starsze: Ludzie w Niemczech żyją coraz dłużej. Większość z nich cieszy się wprawdzie dobrym zdrowiem, ale w efekcie indywidualizacji pojawiają się nowe problemy: osatmotnienie, potrzeba opieki i ubóstwo.
  • Bezdomni: Bieda materialna idzie w parze ze złym stanem psychicznym. Bezdomni potrzebują miejsc, gdzie mogą uczyć się nadawaniu dniom struktury, gdzie mogą otrzymać poradę i pomoc, doświadczyć bliskości, gdzie mogą ponownie uczyć się praktyki codziennego życia.
  • Migranci: cele i zadania Diakonii w zakresie integracji migrantów nie zależą od prawa pobytu, a jej dzałania są nastawione na potrzeby integracyjne oraz otwarte na różne kultury.

Wszystkie te zadania są realizowane przez 350 płatnych i około 800 honorowych pracowników w 10 oddziałach Pracy Diakonijnej (Diakonisches Werk Hannover).

Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie Państwa.

Kierwonictwo Pracy Diakonijnej w Hanowerze (Diakonisches Werk Hannover)